Polaganje ispita za zvanje Entitetski sudac 20.05.2015. godine

Komisija za suce i suđenje Nogometnog saveza Federacije BiH na osnovu člana 34. Pravilnika o sudijama i suđenju Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH donijela je odluku o polaganju ispita za Entitetskog suca.

Ispit za sticanje zvanja Entitetski sudac održat će se u srijedu 20.05.2015. godine u Sarajevu (hotel “Sunce” Vogošća”) sa početkom u 15:00 sati.

Teoretski dio ispita provodi se prema članu 37. Pravilnika o sudijama i suđenju N/FS BiH, a sastoji se iz pismenog i usmenog dijela provjeravanja kandidata iz Pravila nogometne igre, Propisa NS/FS BiH i Odluka Internacionalne Fudbalske Asocijacije BOARD‐a.

PROGRAM POLAGANJA I LISTA KANDIDATA

www.nsfbih.ba

Ispit se sastoji iz:

a) pismenog zadatka‐obrade zadane teme iz Pravila igre koja se radi jedan školski sat (45 minuta);

b) usmeni dio ispita iz PNI i Propisa NS/FS BiH i I.F.A. BOARD‐a (45 minuta);

Smatra se da kandidat koji ne izradi pismeni zadatak i ne odgovori pozitivno na minimalno 16 od 20 pitanja, nije položio ispit i ne poziva se na usmeni dio ispita.

Usmeni dio ispita sastoji se iz provjere znanja iz Pravila nogometne igre, odluka I.F.A. BOARD‐a, Statuta i drugih propisa NS/FS BiH.

Scroll to Top