Uspješno održana redovna sjednica Skupštine NS Federacije BiH

Sarajevu je danas (07.04.2017. godine) održana redovna izvještajna sjednica Skupštine Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednicom Skupštine predsjedavao je predsjednik NS Federacije BiH Durić Irfan, a sjednici je prisustvovalo 38 od 40 pozvanih delegata Skupštine.

 Nakon što su izabrana radna tijela Skupštine, delegati su usvojili Dnevni red sjednice i zapisnik sa prethodne izborne Skupštine NS Federacije BiH.

Delegati Skupštine jednoglasno su usvojili izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2016. godinu, te plan rada i plan prihoda i rashoda za 2017. godinu.

 Pored toga aklamacijom, shodno odredbama Statuta NS FBiH, izabran je član drugostepene Komisije za licenciranje NS/FS BiH kao i zamjenski delegat Skupštine NS FBIH ispred NS Unsko-Sanskog kantona.

Delegati Skupštine su rad Nogometnog saveza Federacije BiH sa svim njegovim organima i tijelima ocijenili vrlo dobrim, pri tom istakavši odličnu pripremljenost materijala za Skupštinu kao i rad Sekretarijata NS FBiH.

Scroll to Top