KUP ZDK – 15.05.2013 godine FK Rudar Zenica – NK Bosna

 Header

U skladu sa čl. 2. i 3. Propozicija KUP–a za seniore na nivou NS ZE-DO Kantona za takmičarsku 2013/14. godinu, određeni su parovi I kola

KUP-a, kako slijedi:

 

15.05.2013. godina /SRIJEDA/ u 16,30 sati

 

Olovo:        Stupčanica – Rudar B.

Zenica:       Rudar Z. – Bosna

Maglaj:      Natron – Čelik

Usora:        Usora – Tošk

Šeher:         Novi Šeher – Borac J.

Slobodan:   FK Rudar Kakanj

 

Troškove službenih lica snosi klub domaćin u visini naknada službenih lica na Kantonalnoj ligi NSZDK.

 

Utakmice četvrtfinala KUP-a igraju se 22.05.2013. godine u 17,00 sati, a žrijeb za iste, održat će se 17.05.2013. godine u 11,00 sati u prostorijama Saveza.

 

 

Dostavljeno:

– Klubovima                                              KOMESAR ZA TAKMIČENJE

– a/a

                                                                            Buza Esnaf s.r.

Scroll to Top