Privode se kraju radovi na terenu sa umjetnom travom

stadion

Radovi na novom terenu na stadionu Luke teku planiranom dinamikom, tako da bi novi teren, sa umjetnom travom, trebao da bude otvoren do kraja ove godine. Nakon grubih radova na terenu i oko njega, te postavljanja podloge, danas je izvršeno i posipanje kvarcnog pijeska po samom terenu, što je još jedan od preduslova da bi teren imao sve preduslove za igru, ali i potrebni kvalitet. Osim današnjih radova, na samom terenu, ali i na glavnom terenu, u proteklom periodu su urađene brojne promjene, pa tako i sam glavni teren, odnosno tribine, sada imaju neki drugačiji i ljepši izgled, a sve u sklopu planiranih radova i stvaranja jednog novog, modernog sportskog kompleksa na stadionu u Lukama.

 

www.visoko.co.ba

Scroll to Top