NS FBiH saopčenje za javnost

Nogometni savez Federacija izdao je saopćenje koje prenosimo u cjelosti.

U povodu neutemeljenih izjava u medijima predsjednika FK „Sloga“ Simin Han Husić Azmira, tendencioznin i neprovjerenih  natpisa u pojedinim bh. elektronskim medijima te neviđenih pritisaka iz FK „Sloga“ na Izvršni odbor NS FBiH da donese odluku u korist tog kluba, a sve vezano za provođenje odluka i propisa od strane organa i tijela Nogometnog saveza Federacije BiH zasnovanim na odredbama Statuta NS FBiH i ostalim važećim proipisima, NS FBiH želi da upozna javnost u BiH sa svim detaljima vezano za status FK „Sloga“ Simin Han u okviru NS FBiH, kao i pomoći klubovima ali i nadležnostima te aktivnostima Nogometnog saveza Federacije BiH na razvoju i afirmaciji omladinskog nogometa u NS Federacije BiH:

1. Statutarna je nadležnost i obaveza NS FBiH da razvija i unaprjeđuje nogomet te donosi propise i odluke vezano za takmičenje:
– Statutom NS/FS BiH (član 55.) propisano je da NS/FS BiH organizuje najviše stepene takmičenja a da su ostala takmičenja u nadležnosti entitetskih saveza (NS FBiH i FS RS) te shodno navedenom Nogometni savez Federacije organizira i takmičenje Prve te Druge lige Federacije BiH za seniore.
– Nadležnost NS FBiH je regulirana Statutom NS FBiH (član 57.) te je Savez  odgovoran za organizaciju takmičenja na nivou Federacije BiH koja mu je u nadležnost prenio NS/FS BiH i sve odluke NS FBiH po pitanju takmičenja su konačne.
– Statut NS FBiH u članu 60. Tačka 1. Propisuje takođe da Izvršni odbor donosi pravila: propozicije i odgovarajuće akte za takmičenja na nivou Federacije BiH i sva takmičenja koja su u njegovoj nadležnosti a to su nedvojbeno Prva i Druga liga Federacije BiH za seniore i druga takmičenja.
– Statut NS FBiH (član 60. tačka 2.) nedvosmisleno upućuje da je uslov za učestvovanje u takmičenjima da svaki klub prihvaća Statut Saveza, pravilnike NS/FS BiH i NS FBiH i odluke donesene u skladu s njima a u vezi sa takmičenjem.
– Na isti način Statut NS FBiH u članu 7. utvrđuje da su ciljevi Saveza da se bavi svim pitanjima koja se odnose na nogomet na području Federacije BiH te da rukovodi svim tipovima nogometa, razvija ih i unaprjeđuje na svim nivoima na cijelom teritoriju Federacije BiH.

2. Posebno opredjeljenje u skladu sa Programom rada koji je usvojila Skupština Nogometnog saveza Federacije BiH je razvoj omladinskog nogometa, te je s tim u vezi Izvršni odbor donosio niz odluka kojima bi podsticao i unaprjeđivao razvoj omladinskog nogometa u kantonalnim/županijskim savezima i klubovima u Federaciji BiH.
– Tako je NS FBiH svih prethodnih godina u svih deset kantonalnih/županijskih saveza upućivao finansijsku potporu za razvoj omladinskog nogometa u iznosu od 70.000 KM.
– IO NS FBiH je donosio odluke, organizirao i finansirao turnire i manifestacije za sve uzrasne omladinske kategorije: pretpionire, pionire, kadete, juniore te pionirke i kadetkinje) za što su iz NS FBiH izdvojena znatna finansijska sredstva.
– IO NS FBiH je poduzeo sve potrebne aktivnosti i uz pomoć NS/FS BiH sve klubove koji se u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji takmiče u kvalitetnoj Omladinskoj ligi BiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug oslobodio plaćanja kotizacije, što se odnosi i na sve ženske selekcije.
– NS FBiH je u proteklom pperiodu osigurao kvalitetne lopte za igru za klubove Prve lige, klubove Druge lige, klubove kvalitetne omladinske lige, ženske klubove te kantonalne/županijske saveze.
– NS FBiH je i na druge načine pomagao i podsticao razvoj omladinskog nogometa u Federaciji BiH.

3. Obzirom da je IO NS FBiH podsticao razvoj omladinskog nogometa, istovremeno je od klubova i kantonalnih/županijskih saveza zahtijevano da se znatno više pažnje posvećuje razvoju omladinskog nogometa, a posebno kada su u pitanju zvanična takmičenja za mlađe uzrasne kategorije nogometaša:
– Izvršni odbor je donio odgovarajuće odluke i obavezao sve kantonalne/županijske saveze na formiranje zvaničnih omladinskih takmičenja minimalno od selekcije pretpionira.
– Nakon detaljnih analiza stanja u omladinskom nogometu klubova Prve i Druge lige koje su u nadležnosti NS FBiH, a nakon prikupljenih i dostavljenih svih relevantnih podataka od strane Komisije za takmičenje NS FBiH utvrđeno je da znatan broj klubova uopće nema omladinske timove te da je posebno alarmantno stanje klubova Druge lige iz NS Tuzlanskog kantona gdje su nasuprot velikog broja klubova u seniorskoj konkurenciji poražavajući podaci o minimalnom broju omladinskih timova u takmičenjima.
– Od prije tri takmičarske sezone Izvršni odbor NS FBiH je posvetio posebnu pažnju i počeo uređivanje posebnih pravila vezano za normative vaspitno pedagoškog rada sa mlađim kategorijama nogometaša kako za klubove Prve tako i za klubove Druge lige Federacije BiH.
– IO NS FBiH je svojim odlukama postepeno sa potrebnim senzibilitetom podizao kriterije vezano za obavezu takmičenja mlađih timova, uzimajući u obzir da je klubovima potreban određeni vremenski period kako bi formirali veći broj omladinskih selekcija.
– Izvršni odbor je uzeo u obzir slučajeve da su u iz Druge u Prvu ligu ostvarivali plasman klubovi koji nisu imali nijednu omladinsku selekciju, pa su dolazili u poziciju za takmičenje sa klubovima koji su ulagali višestruko više finansijskih sredstava u razvoj omladinskog nogometa, te je i to bio jedan od razloga za donošenje izmjena u Propozicijama i odlukama  s tim u vezi.
– Cijeneći stanje u klubovima Izvršni odbor je za svaku takmičarsku sezonu ustanovljavao posebne kriterije za klubove Prve i Druge lige, kao i za klubove koji iz Druge lige ostvaruju plasman u Prvu ligu FBiH.

4. Kada je u pitanju takmičarska sezona 2014/2015, Izvršni odbor je na sjednici održanoj 30.05.2014. godine donio odluku o Propozicijama takmičenja Prve i Druge lige FBiH.
– Izvršni odbor NS FBiH je narednu sjednicu održao 09.07.2014. kada je izvršio analizu takmičenja Prve i Druge lige za sezonu 2013/2014.
–  Prilikom analize takmičenja prethodne sezone, IO je na pomenutoj sjednici 09.07.2014. odlučio o izmjeni i dopuni Propozicija takmičenja Prve i Druge lige i donošenju odluka vezano za obavezu klubova takmičenja sa mlađim uzrasnim kategorijama nogometaša.
– Odlukom IO NS FBiH 419/14  precizno su definirani kriteriji za klubove Prve lige, Druge lige te klubove koji iz Druge lige mogu ostvariti plasman u Prvu ligu.
– Kriteriji su sačinjeni prema gradaciji ovisno o stepenu takmičenja i mogućnosti nastupanja u narednoj sezoni:
a)Prva liga- obaveza nastupanja sa četiri omladinske selekcije (juniori i kadeti u    kvalitetnoj Omladinskoj ligi).
b)Druga liga- klub koji želi ostvariti plasman u Prvu ligu, obaveza nastupanja sa tri    omladinske selekcije a od toga juniori i kadeti u kvalitetnoj Omladinskoj ligi BiH grupa Sjever, Centar, Zapad ili Jug.
c)Druga liga (ostali klubovi Druge lige)- takmičenje sa minimalno dvije omladinske  selekcije.

5. Odluka 419/14 donesena je istog dana nakon što je izvršena analiza takmičenja Prve i Druge lige NS FBiH za prethodnu sezonu:
– Donesena je 40 dana prije početka nove takmičarske sezone u Drugoj ligi NS FBiH.
– Apsolutno nikome nije moglo biti poznato koji će klub na kraju sezone 2014/2015 biti prvoplasirani u Drugoj ligi.
– Niti je ikome nije moglo biti poznato koji će klub biti u poziciji za napuštanje Prve lige FBiH.
– Donesena je a da se nije moglo znati ni sa kavim igračkim kadrom će koji Klub raspolagati u sezoni 2014/2015.

6. Slijedom navedenog, apsolutno su netačni, lažni i zlonamjerni  navodi da je odluka donesena u cilju zaštite nekog kluba. Odluka je zasnovana na Statutu i ostalim propisima, a nikako nije usmjerena protiv nekog kluba pa tako ni protiv FK „Sloga“ Simin Han.
– Na 25. sjednici Izvršnog odbora  i sastanku sa  predstavnicima FK „Sloga“ Simin Han odbačena je plasirana notorna laž i insinuacija da sjednica Izvršnog odbora 09.07.2014. nije održana, pa isto tako i da odluka 419/14 nije ni donesena.
Nedvojbeno je utvrđeno da odluka postoji i da je donesena istog dana kada su se pripremale i sve ostale odluke, izuzev Propozicija, vezano za takmičenje u sezoni 2014/2015.
– Na istoj sjednici Izvršnog odbora, također je nedvojbeno utvrđeno da je pomenuta odluka kao i druge odluke vezano za takmičenje u novoj sezoni dostavljena svim kantonalnim/županijskim savezima, a k/ž savezi kojima je povjereno vođenje Druge lige obavezni su vršiti svu komunikaciju i korespondenciju sa klubovima koji se takmiče u odgovarajućoj grupi Druge lige.
– Obzirom da je odluka donesena na sjednici IO 09.07.2014. godine, da je ista pravovremeno sa svim ostalim relevantnim dokumentima vezanim za takmičenje dostavljena svim k/ž savezima (sa obavezom da je dostave klubovima Druge lige), da su članovi Izvršnog odbora NS FBiH nakon sjednice i na svaki drugi način upoznali klubove i k/ž saveze, da je objavljena u službenom glasniku, da je na seminaru predstavnika klubova održano predavanje na tu temu, zatim da je u više navrata k/ž Savezima dostavljana odluka i drugi akti vezano za tu tematiku, odbačena je i  mogućnost da klub koji je imao ambicije plasirati se u viši stepen takmičenja nije mogao znati za obavezu takmičenja juniorskog i kadetskog tima u kvalitetnoj Omladinskoj ligi.
– Komisija za takmičenje NS FBiH je u svom izvještaju Izvršnom odboru dostavila precizne podatke i zaključila da FK „Sloga“ Simin Han ne ispunjava propisane uslove da bi nastupio u Prvoj ligi FBiH u sezoni 2015/2016. Iz razloga što se u prethodnoj sezoni juniorski i kadetski tim tog kluba nije takmičio u kvalitetnoj Omladinskoj ligi BiH- grupa Sjever sa 16 klubova.
– FK „Sloga“ je učestvovao u ligi  kadeta i juniora NS TK u kojoj je nastupalo samo 5 timova sa osam odigranih utakmica za cijelu sezonu, za razliku od klubova kvalitetne Omladinske lige koji su igrali i po 36 utakmica u sezoni  što je iziskivalo znatna finansijska sredstva i izvanrednu organizaciju klubova.
– Nedvosmisleno je utvrđeno da FK „Sloga“ Simin Han nije ispunio uslove za razliku od prvoplasiranih timova iz drugih grupa Druge lige: NK „Novi Travnik“ (Druga liga Zapad), NK „Bosna“ Visoko (Druga liga Centar) i NK „Sloga“ Ljubuški (Druga liga Jug) koji su ispunili obavezu nastupanja sa omladinskim timovima pa i sa juniorima i kadetima u kvalitetnoj Omladinskoj ligi.
– Imajući u vidu propisane uslove iz prethodnih takmičarskih sezona, utvrđeno je isto tako da u sezoni 2013/2014 FK „Mladost“ Malešići kao prvak Druge lige Sjever zbog neispunjavanja uslova nije ostvario plasman u Prvu ligu a sezonu prije toga i NK „Una“ Kulen Vakuf kao prvak Druge lige Zapad.

7. Pravilno cijeneći sve okolnosti kod Fudbalskog kluba „Sloga“ Simin Han, Nogometni savez FBiH cijeni napore i znatna sredstva koje je FK „Sloga“ Simin Han uložio u stadionsku infrastrukturu i organizaciju kluba. Međutim, neovisno od pomenutog, i za FK „Sloga“ kao i za sve ostale klubove važeći su isti propisi i odluke NS FBiH vezano za takmičenje.

8. Nogometni savez FBiH u cijelosti odlučno odbacuje zlonamjerne navode predsjednika FK „Sloga“ Husić Azmira i natpise u pojedinim medijima, uz tvrdnju da su odluke NS FBiH donesene isključivo u interesu razvoja nogometa u Federaciji BiH što je statutarna obaveza NS FBiH i Izvršnog odbora.

9. Nogometni savez Federacije BiH neće u narednom periodu dozvoliti nijedan vid pritiska na organe i tijela saveza te jasno osuđuje neviđenu manipulaciju maloljetnom djecom od strane inicijatora, podstrekača i organizatora FK „Sloga“ Simin Han na čelu sa predsjednikom Azmirom Husićem, a preko nadležnih organa Saveza ispitat će se sve okolnosti ometanje rada organa i tijela saveza za vrijeme obavljanja službene dužnosti uz upotrebu i fizičke prisile radi postizanja pojedinačnog cilja, te nakon toga poduzeti i sve potrebne mjere i radnje.

10. Nogometni savez Federacije BiH će istrajati u nastojanjima da snažno podstiče razvoj omladinskog nogometa u Federaciji BiH i u tom smislu će donositi sve potrebne odluke u skladu sa odredbama Statuta NS FBiH ne obazirući se na pojedinačne interese određenih klubova i pojedinaca. Istovremeno će Izvršni odbor preispitati rad, izvršavanje odluka i sve aktivnosti nekih kantonalnih/županijskih saveza kojima je u prethodnom periodu bilo povjereno vođenje saveza i klubova.

Scroll to Top