Klubovi dužni osigurati maksimalnu sigurnost i bezbjednost na utakmicama Prve lige FBiH

Komisija za takmičenje Nogometnog saveza Federacije BiH razmatrala je sigurnosni aspekt svih aktera utakmica, ali i gledalaca na stadionima Prve lige Federacije BiH.
Utvrđeno je da je na stadionima u Bosni i Hercegovini česta pojava upotreba pirotehničkih sredstava, kako slabijeg tako i jačeg intenziteta, što ozbiljno može ugroziti sigurnost učesnika utakmice na terenu tako i gledalaca u tribinskom prostoru.

Imajući u vidu navedeno, Komisija za takmčenje NS FBiH donijela je zaključak da se svi klubovi službenim putem upozore na obaveze koje proizilaze iz Propozicija takmičenja Prve lige FBiH ali i ostalih pravilnika i akata NS FBiH i NS/FS BiH a koje se tiču sigurnosti na stadionima u Prvoj ligi Federacije BiH.

Klub domaćin, organizator javnog skupa, nadležan je za red i sigurnost prije, tokom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta.

Upozoravaju se klubovi Prve lige FBiH da je strogo zabranjena svaka upotreba pirotehničkih sredstava na utakmici, bilo da su posljedice nastale na tribinama ili u ograđenom dijelu terena, te je potrebno da klubovi domaćini u saradnji sa nadležnim policijskim organima poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi spriječili unošenje pirotehničkih sredstava ili bilo kojih čvrstih predmeta kojima može da se ugrozi bezbjednost učesnika u sportskoj priredbi ili ometa njen tok.

Također, shodno odredbama Pravilnika o bezbjednosti, potrebno je da klubovi uspostave kontakte sa vlastitim navijačima kada je u pitanju siguran boravak na stadionima, organizirani dolasci navijača na gostujuće utakmice te da insistiraju na standardima pristojnog ponašanja na utakmicama.

Pored toga klub domaćin mora se konsultovati sa organima nadležne Policijske uprave, kako bi se obezbijedile sve potrebne mjere koje se moraju poduzeti u interesu sigurnosti i bezbjednosti svih prisutnih na stadionu, te obezbijediti dovoljan broj policijskih snaga i pripadnika odgovarajuće zaštitarske agencije kako bi se suzbio svaki početak nasilja ili nereda utakmice u tribinskom prostoru ili ograđenom dijelu terena za igru, kao i u neposrednoj blizini stadiona.

Svi klubovi koji ne budu poštivali odredbe iz Propozicija takmičenja Prve lige FBiH i ostalih pravilnika i akata NS FBiH i NS/FS BiH a koje se tiču sigurnosti na stadionima u Prvoj ligi Federacije BiH, bit će pozvani na odgovornost shodno odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, a također svi klubovi su odgovorni za ponašanje vlastitih navijača kako na domaćim tako i na gostujućim utakmicama.

www.nsfbih.ba

Scroll to Top